اباتمنت


مولتی اباتمنت زاویه دار

● جنس : تیتانیوم گرید 23 (ELI)

● تورک : مینی 20Ncm و رگولار 30Ncm

● CONICAL HEX

● MORSE TAPER

از 1,850,000 تومان

مولتی اباتمنت مستقیم

● جنس : تیتانیوم گرید 23 (ELI)

● تورک : 30Ncm

● CONICAL HEX

● MORSE TAPER

از 1,250,000 تومان

اباتمنت موقت تیتانیومی Mplus

●جنس : تیتانیوم گرید 23 (ELI)

● تورک : 30Ncm

● CONICAL HEX

● MORSE TAPER

از 620,000 تومان

اباتمنت UCLA تمام پلاستیک Mplus

● جنس : پلاستیک

● تورک : (مینی : 20Ncm - رگولار: 30Ncm)

● CONICAL HEX

● MORSE TAPER

از 600,000 تومان

اباتمنت UCLA با پایه کروم کبالت Mplus

● جنس : تیتانیوم گرید 23 (ELI)

● جنس پایه : کروم کبالت

● تورک : (مینی : 20Ncm - رگولار: 30Ncm)

● CONICAL HEX

● MORSE TAPER

از 900,000 تومان

بال اباتمنت Mplus

● جنس : تیتانیوم گرید 23 (ELI)

● تورک : (مینی : 20Ncm - رگولار: 30Ncm)

● CONICAL HEX

● MORSE TAPER

از 620,000 تومان

اباتمنت زاویه دار Mplus

● جنس : تیتانیوم گرید 23 (ELI)

● تورک : (مینی : 20Ncm - رگولار: 30Ncm)

● CONICAL HEX

● MORSE TAPER

از 720,000 تومان

اباتمنت 2 در Mplus 1

●جنس : تیتانیوم گرید 23 (ELI)

● تورک : (مینی : 20Ncm - رگولار: 30Ncm)

● CONICAL HEX

● MORSE TAPER

از 620,000 تومان

اباتمنت مستقیم Mplus

●جنس : تیتانیوم گرید 23 (ELI)

● تورک : (مینی : 20Ncm - رگولار: 30Ncm)

● CONICAL HEX

● MORSE TAPER

از 620,000 تومان