بایو مواد دندانی


محلول اتیلن دی آمین تترا استیک اسید 17%

● بسته بندی : تک عددی

● حجم : 220 میلی لیتر

15%  297,500 تومان

ژل اتیلن دی آمین تترا استیک اسید 17%

● بسته بندی : تک عددی

● حجم : 3.5 سی سی

15%  106,250 تومان

ژل هموستاتیک (آلومینیوم کلراید 25%)

● بسته بندی : تک عددی به همراه یک میکروتیپ

● حجم : 3.5 سی سی

● بی رنگ و شفاف

● توقف خونریزی زیر 10 ثانیه

15%  123,250 تومان

محلول هموستاتیک (آلومینیوم کلراید 25%)

● بسته بندی : تک عددی

● حجم : جار 18 سی سی

● توقف خونریزی زیر 10 ثانیه

● برای استفاده با نخ زیرلثه

15%  140,250 تومان

ژل بی حسی موضعی (بنزوکائین 20%)

● بسته بندی : تک عددی

● حجم : 35 گرم

● طعم توت فرنگی

● زمان شروع اثر : 30 - 40 ثانیه

15%  123,250 تومان

خمیر پروفیلاکسی حاوی هیدروکسی آپاتیت (آدامس)

● بسته بندی : تک عددی

● حجم : 150 گرم

● سایز ذرات هیدروکسی آپاتیت : 70-110 میکرومتر

● چسبندگی مناسب

15%  119,000 تومان

خمیر پروفیلاکسی حاوی هیدروکسی آپاتیت (نعناع)

● بسته بندی : تک عددی

● حجم : 150 گرم

● سایز ذرات هیدروکسی آپاتیت : 25 - 40 میکرومتر

● چسبندگی مناسب

 

15%  119,000 تومان

خمیر پروفیلاکسی حاوی هیدروکسی آپاتیت (توت فرنگی)

● بسته بندی : تک عددی

● حجم : 150 گرم

● سایز ذرات هیدروکسی آپاتیت : 40 - 70 میکرومتر

● چسبندگی مناسب

15%  119,000 تومان

پرسلن اچ HF (هیدروفلوریک اسید 10%)

● بسته بندی : تک عددی به همراه یک عدد میکروتیپ

● حجم : 3.5 سی سی

● ویسکوزیته ایده آل

●  بدون باقی گذاشتن بقایای رنگی

● کاهش چشمگیر گازهای سمی

15%  119,000 تومان

اسید اچ چهار عددی (فسفریک اسید 37%)

● بسته بندی : چهار عددی به همراه چهار عدد میکروتیپ

● حجم : مجموعا 14 سی سی

● ویسکوزیته و رئولوژی مناسب

● دارای خواص بافری

● Self-limiting

15%  119,000 تومان

اسید اچ تک عددی (فسفریک اسید 37%)

● بسته بندی : تک عددی به همراه یک عدد میکروتیپ

● حجم : 3.5 سی سی

● ویسکوزیته و رئولوژی مناسب

● دارای خواص بافری

● Self-limiting

15%  38,250 تومان

اسید اچ جامبو (فسفریک اسید 37%)

● بسته بندی : تک عددی به همراه 4 عدد میکروتیپ و 4 عدد سرنگ

● حجم : 65 سی سی

● ویسکوزیته و رئولوژی مناسب

● دارای خواص بافری

● Self-limiting

15%  297,500 تومان