با فلوراید


خمیر پروفیلاکسی حاوی هیدروکسی آپاتیت (آدامس)

● بسته بندی : تک عددی

● حجم : 150 گرم

● سایز ذرات هیدروکسی آپاتیت : 70-110 میکرومتر

● چسبندگی مناسب

15%  144,500 تومان

خمیر پروفیلاکسی حاوی هیدروکسی آپاتیت (نعناع)

● بسته بندی : تک عددی

● حجم : 150 گرم

● سایز ذرات هیدروکسی آپاتیت : 25 - 40 میکرومتر

● چسبندگی مناسب

 

15%  144,500 تومان

خمیر پروفیلاکسی حاوی هیدروکسی آپاتیت (توت فرنگی)

● بسته بندی : تک عددی

● حجم : 150 گرم

● سایز ذرات هیدروکسی آپاتیت : 40 - 70 میکرومتر

● چسبندگی مناسب

15%  144,500 تومان