اطفال


تیوپ بی حسی موضعی (بنزوکائین 20%)

● بسته بندی : تک عددی

● حجم 100 گرم

● طعم کاپ کیک

● زمان شروع اثر : 30 - 40 ثانیه

15%  272,000 تومان

ژل بی حسی موضعی (بنزوکائین 20%)

● بسته بندی : تک عددی

● حجم : 35 گرم

● طعم توت فرنگی

● زمان شروع اثر : 30 - 40 ثانیه

15%  187,000 تومان