باندینگ


پرایمر سلف نو میکس ( 16 گرم)

● بسته بندی : 16 گرم

● ویسکوزیته مناسب

● کاربرد راحت

● استحکام و چسبندگی بالا

● ماندگاری طولانی

 0 تومان

اشور

● حجم : 6 میلی لیتری

● بدون نیاز به نور

● بدون نیاز به پرایمر

● ویسکوزیته مناسب

 2,800,000 تومان

کیت الترا بند لاک لایت کیور ( 30 گرم )

● بسته بندی : 6 سرنگ

● وزن : 30 گرم

● ویسکوزیته مناسب

از 5,500,000 تومان

سرنگ الترا بند لاک لایت کیور ( 5 گرم )

● بسته بندی : تک سرنگ

● وزن : 5 گرم

● ویسکوزیته مناسب

از 1,050,000 تومان

فلوتین لایت کیور ( 1.5 گرم )

● بسته بندی : تک سرنگ

● وزن : 1.5 گرم

● ویسکوزیته مناسب

 800,000 تومان

کیت کامپوزیت سلف ( 14 گرم )

● بسته بندی : 4 عدد سرنگ به همراه یک عدد پرایمر و 1 عدد اسید اچ

● وزن : 14 گرم

● ویسکوزیته مناسب

 6,500,000 تومان

سرنگ کامپوزیت سلف نو میکس

● بسته بندی : تک سرنگ

● وزن : 3.5 گرم

● ویسکوزیته مناسب

● بدون نیاز به لایت

 1,350,000 تومان

باندینگ لایت کیور

● بسته بندی : 3 سی سی و 7 سی سی

● ویسکوزیته مناسب

از 600,000 تومان

کیت کامپوزیت لایت کیور ( 20 گرمی )

● بسته بندی : چهار عدد سرنگ به همراه  2 عدد پرایمر لایت کیور و 1 عدد اسید اچ

● وزن : 20 گرم

● ویسکوزیته مناسب

 6,500,000 تومان

کیت کامپوزیت لایت کیور ( 5 گرم )

● بسته بندی : تک سرنگ به همراه پرایمر لایت کیور 3 سی سی

● وزن : 5 گرم

● ویسکوزیته مناسب

از 1,850,000 تومان

سرنگ کامپوزیت لایت

● بسته بندی : تک سرنگ

● وزن : 5 گرم

● ویسکوزیته مناسب

از 1,350,000 تومان