ابزار


اورینگ پلیسر گان

● جنس : پلاستیک

● استفاده آسان و راحت

 450,000 تومان

پنس فیلم رادیوگرافی

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

●  سر دندانه دار

 395,000 تومان

بند پوشر و اسکیلر

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● دو طرفه

 

 295,000 تومان

گیج ستاره ای براکت با مداد

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد و دقیق

 1,500,000 تومان

قلم لیگاچور دایرکتور

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 225,000 تومان

هموستات

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 495,000 تومان

ماتیو

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 650,000 تومان

گیج براکت مستقیم

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد و دقیق

از 395,000 تومان

گیج ستاره ای براکت

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد و دقیق

 465,000 تومان

دیستال اند بندر

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 160,000 تومان

بند پوشر

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

 580,000 تومان

بند سیتر

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 380,000 تومان

اورینگ پلیسر

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

● دوطرفه

 225,000 تومان

پنس باکال تیوب

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 495,000 تومان

پنس براکت

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

 550,000 تومان