ابزار


اورینگ پلیسر گان

● جنس : پلاستیک

● استفاده آسان و راحت

 500,000 تومان

پنس فیلم رادیوگرافی

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

●  سر دندانه دار

 420,000 تومان

بند پوشر و اسکیلر

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● دو طرفه

 

 340,000 تومان

گیج ستاره ای براکت با مداد

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد و دقیق

 1,800,000 تومان

قلم لیگاچور دایرکتور

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 290,000 تومان

هموستات

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 580,000 تومان

ماتیو

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 800,000 تومان

گیج براکت مستقیم

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد و دقیق

از 480,000 تومان

گیج ستاره ای براکت

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد و دقیق

 540,000 تومان

دیستال اند بندر

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 225,000 تومان

بند پوشر

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

 690,000 تومان

بند سیتر

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 450,000 تومان

اورینگ پلیسر

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

● دوطرفه

 300,000 تومان

پنس باکال تیوب

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 580,000 تومان

پنس براکت

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

 620,000 تومان