سایر


آرچ وایر لینگوال

● جنس : نیکل تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  متناسب با قوس دندانی

● انعطاف پذیری بالا

از 0 تومان

آرچ وایر لایت فورس

● جنس : نیکل تیتانیوم

● بسته بندی : تک عددی

● متناسب با قوس دندانی

از 60,000 تومان

آرچ وایر کاپرنیتی

● جنس : نیکل تیتانیوم و مس

● بسته بندی : تک عددی

● متناسب با قوس دندانی

از 70,000 تومان

آرچ وایر تی ام ای

● جنس: مولیبدن تیتانیوم

● بسته بندی : تک عددی

● متناسب با قوس دندانی

● میدلاین حک شده

از 52,000 تومان

وایر تی ام ای شاخه ای

● جنس: مولیبدن تیتانیوم

● طول : 30 سانتی متر

● بسته بندی : 10 عددی

 

از 900,000 تومان

آرچ وایر نیتی سوپر کیبل

● جنس : نیکل تیتانیوم

● سیم هفت رشته ای

● بسته بندی : 10 عددی

 

از 60,000 تومان

آرچ وایر بایوفورس

● جنس : نیکل تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  متناسب با قوس دندانی

● انعطاف پذیری بالا

از 55,000 تومان