استاتیک


براکت Perfect Clear

● رنگ : نیمه شفاف

● مقاوم و با دوام

● سطوح خارجی صاف و صیقلی

● باندینگ قوی

● بسته بندی : تک کیسی

 1 تومان

براکت OK Real resin

● رنگ : نیمه شفاف

● مقاوم و با دوام

● سطوح خارجی صاف و صیقلی

● باندینگ قوی

● بسته بندی : تک کیسی

 10 تومان

براکت سرامیکی لوسی

● رنگ : نیمه شفاف

● مقاوم و بادوام

● سطوح خارجی صاف و صیقلی

● طراحی بیس و مش مناسب

● باندینگ قوی

● بسته بندی : تک کیسی

از 5,600,000 تومان

براکت سرامیکی تترا

● رنگ : نیمه شفاف

● مقاوم و با دوام

● سطوح خارجی صاف و صیقلی

● طراحی بیس و مش مناسب

● باندینگ قوی

● بسته بندی : تک کیسی

از 0 تومان

براکت سرامیکی مینوس

● جنس : سرامیکی

● سطوح خارجی صیقلی

● طراحی بیس و مش مناسب

● باندینگ قوی

● بسته بندی : تک کیسی

از 0 تومان