یوتیلیتی


الاستیک پد پلایر بند ریموور

● جنس : الاستیک

● قابل اتوکلاو

 220,000 تومان

پلایر کانورتیبل کپ ریموور

● جنس : استنلس استیل L316

● قابل اتو کلاو

● مناسب برای برداشتن تیوب کانورتیبل

● طراحی منحصر به فرد

از 4,500,000 تومان

پلایر تویید آرچ فورمینگ

● جنس : استنلس استیل L316

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

 4,500,000 تومان

پلایر تویید لوپ فرمینگ

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی تیغه های منحصر به فرد

● مناسب برای ایجاد لوپ

 4,500,000 تومان

پلایر دیتیلینگ استپ

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی تیغه های منحصر به فرد

از 4,500,000 تومان

پلایر وی بند

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتو کلاو

● طراحی تیغه های منحصر به فرد

● مناسب برای فرم دهی

 4,500,000 تومان

پلایر نانس

● جنس : استنلس استیل L316

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

● ایجاد پله با ارتفاع 3 و4 و5 و6 میلی متر

 4,500,000 تومان

پلایر دلاروزا

● جنس : استنلس استیل L316

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

● طراحی محدب و مقعر

 4,500,000 تومان

پلایر سه شاخ

● جنس : استنلس استیل L316

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 4,500,000 تومان

پلایر سینچ بک

● جنس : استنلس استیل L316

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

 4,500,000 تومان

پلایر هوک کریمپینگ

● جنس : استنلس استیل L316

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

 4,500,000 تومان

پلایر هالو چاپ

● جنس : استنلس استیل L316

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

 4,500,000 تومان

پلایر تورک تک دندان (جفت)

● جنس : استنلس استیل L316

● قابل اتوکلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 4,500,000 تومان

پلایر ادهزیو ریموور

  ● جنس : استنلس استیل

● قابل اتوکلاو 

● طراحی منحصر به فرد

 ● سری پلاستیکی مقاوم

 4,500,000 تومان

پلایر براکت ریموور

● جنس : استنلس استیل L316

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

از 4,500,000 تومان

پلایر بند ریموور

● جنس : استنلس استیل L316

● قابل اتو کلاو

● طراحی منحصر به فرد

● سری پلاستیکی قابل تعویض

 4,500,000 تومان

پلایر بردبیک 139

● جنس : استنلس استیل L316

● طراحی منحصر به فرد

● قابل اتوکلاو

از 4,500,000 تومان

پلایر وینگارت

● جنس : استنلس استیل L316

● بسته بندی : تک عددی

● قابل اتوکلاو

 4,500,000 تومان