استریپ کرون


روکش سلولوئیدی دندان خلفی

● جنس : سلولییدی

●  رنگ : شفاف و بی رنگ

● ارتفاع مناسب

از 235,000 تومان

روکش سلولوئیدی دندان قدامی

● جنس سلولییدی

●  رنگ : شفاف و بی رنگ

● ارتفاع مناسب

از 235,000 تومان