روکش پدوجکت


روکش پلی کربنات دندان خلفی

● جنس : پلی کربنات

●  رنگ دندان

● ارتفاع مناسب

از 220,000 تومان

روکش پلی کربنات دندان قدامی

● جنس : پلی کربنات

●  رنگ دندان

● ارتفاع مناسب

از 220,000 تومان