ابزار و قطعات جانبی


سر آچار دستی مختص پیچ SMS

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ SMS

 1,350,000 تومان

سر آچار دستی مختص پیچ CAPlant

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ CAPlant

 1,500,000 تومان

سر آچار موتوری مختص پیچ CAPlant

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای موتور

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ CAPlant

 1,500,000 تومان

سر آچار دستی مختص پیچ ACR II

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ ACR II

 1,250,000 تومان

سر آچار موتوری مختص پیچ ACR II

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای موتور

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ ACR II

 1,250,000 تومان

فرز اسکرو ریموور

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

● قابل اتوکلاو

از 1,250,000 تومان

سر آچار موتوری مختص پیچ MPlant و ACR

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای موتور

● قابل اتوکلاو

 1,350,000 تومان

سر آچار دستی مختص پیچ ACR و MPlant

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ ACR و MPlant

 1,350,000 تومان

سر آچار دستی mib

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

● قابل اتوکلاو

از 950,000 تومان

سر آچار موتوری استونیک

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای موتور

● قابل اتوکلاو

از 950,000 تومان

سر آچار دستی استونیک

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

از 950,000 تومان

دسته آچار استونیک

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

● طراحی مناسب دسته

● راحتی و ایمنی در حین کار

● قابل اتوکلاو

 1,450,000 تومان