ابزار و قطعات جانبی


هندپیس مورلی

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای موتور

● قابل اتوکلاو

 3,000,000 تومان

سرآچار مورلی

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

● قابل اتوکلاو

از 1,500,000 تومان

دریل

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

● قابل اتوکلاو

از 2,300,000 تومان

ماشین درایور

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

● قابل اتوکلاو

● 4 نوع درایور موتوری

از 2,750,000 تومان

هند درایور

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

● قابل اتوکلاو

از 2,750,000 تومان

درایور هندل

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

● قابل اتوکلاو

 

 1,150,000 تومان

یونیورسال هندل

●طراحی ارگونومیک

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

● قابل اتوکلاو

 

 4,600,000 تومان

سر آچار دستی مختص پیچ small head

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ small head 

 1,950,000 تومان

سر آچار دستی مختص پیچ hex

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب براییونیورسال هندل

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ hex

از 1,950,000 تومان

سر آچار دستی مختص پیچ SMS

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ SMS

 1,750,000 تومان

سر آچار دستی مختص پیچ CAPlant

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ CAPlant

 1,750,000 تومان

سر آچار موتوری مختص پیچ CAPlant

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای موتور

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ CAPlant

 1,950,000 تومان

سر آچار دستی مختص پیچ ACR II

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ ACR II

 1,750,000 تومان

سر آچار موتوری مختص پیچ ACR II

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای موتور

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ ACR II

 1,950,000 تومان

فرز اسکرو ریموور

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

● قابل اتوکلاو

از 1,600,000 تومان

درایور انگشتی مختص پیچ MPlant و ACR

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ ACR و MPlant

 2,250,000 تومان

سر آچار موتوری مختص پیچ MPlant و ACR

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای موتور

● قابل اتوکلاو

 1,950,000 تومان

سر آچار دستی مختص پیچ ACR و MPlant

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ ACR و MPlant

 1,750,000 تومان

سر آچار موتوری استونیک

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای موتور

● قابل اتوکلاو

از 1,950,000 تومان

سر آچار دستی استونیک

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

از 1,750,000 تومان