دریل و استاپر


دریل پایلوت Trate

● جنس : استنلس استیل ضد زنگ

● نوک و بدنه بُرنده

● جهت نشانه گذاری و اصلاح جهت دریل

 850,000 تومان

دریل توئیست Trate

● جنس : استنلس استیل ضد زنگ

● نوک بُرنده و دقیق

 850,000 تومان

اکستنشن دریل Mplus

● جنس : استنلس استیل ضد زنگ

● جهت افزایش طول دریل

 650,000 تومان

استاپر Mplus

● جنس : استنلس استیل ضد زنگ

● جهت نگه داشتن طول دریل

● ارتفاع : 7.3 - 8.5 - 10 - 11.5 - 13

از 350,000 تومان

دریل توئیست Mplus

● جنس : استنلس استیل ضد زنگ

● نوک بُرنده و دقیق

از 650,000 تومان

دریل لیندمن Mplus

●جنس : استنلس استیل ضد زنگ

● نوک و بدنه بُرنده

● جهت نشانه گذاری و اصلاح جهت دریل

 

 650,000 تومان