درایور


ایمپلنت درایور موتوری Trate

● جنس : استنلس استیل ضد زنگ

● جهت جایگذاری ایمپلنت

از 1,200,000 تومان

ایمپلنت درایور دستی Trate

● جنس : استنلس استیل ضد زنگ

● جهت جایگذاری ایمپلنت

از 1,200,000 تومان

اسکرو درایور دستی Trate

● جنس : استنلس استیل ضد زنگ

● ارتفاع : 12.5 میلی متر

● مناسب برای رچت

از 950,000 تومان

بال درایور Mplus

● جنس : استنلس استیل ضد زنگ

● جهت جایگذاری بال اباتمنت

 1,200,000 تومان

اسکرو درایور Mplus

● جنس : استنلس استیل ضد زنگ

● جهت بستن کاور اسکرو، هیلینگ، اباتمنت و ایمپرشن کوپینگ

از 1,200,000 تومان

فیکسچر درایور دستی Mplus

● جنس : استنلس استیل ضد زنگ

● جهت جایگذاری فیکسچر

از 1,200,000 تومان

فیکسچر درایور موتوری Mplus

● جنس : استنلس استیل ضد زنگ

● جهت جایگذاری فیکسچر

از 1,200,000 تومان