زیرکونیا


HS

● شفافیت پایین

● رنگ : سفید و shades

● استحکام : 1460mpa

● دارای مقاومت بالا در برابر شکست

از 1,350,000 تومان

HT

● شفافیت بالا

● رنگ : سفید و shades

● استحکام : 1370mpa

● دارای مقاومت بالا در برابر شکست

از 1,450,000 تومان

UHT

● 49% شفافیت

● رنگ : سفید

● استحکام : 760mpa

● مناسب برای ترمیم دندان های قدامی و خلفی

از 1,900,000 تومان