روکش زیرکونیا


روکش زیرکونیا دندان 6

● ضد حساسیت

● استحکام بالا

● عدم آسیب رساندن به لثه های بیمار

● شبیه به دندان طبیعی

از 550,000 تومان

روکش زیرکونیا دندان خلفی

● ضد حساسیت

● استحکام بالا

● عدم آسیب رساندن به لثه های بیمار

● شبیه به دندان طبیعی

از 450,000 تومان

روکش زیرکونیا دندان قدامی

● ضد حساسیت

● استحکام بالا

● عدم آسیب رساندن به لثه های بیمار

● شبیه به دندان طبیعی

از 350,000 تومان