روکش زیرکونیا


روکش زیرکونیا TRY-IN

● حداقل ضخامت

● استحکام بالا

● عدم آسیب رساندن به لثه های بیمار

● چسبندگی بالا

 100 تومان

کیت روکش زیرکونیا دندان قدامی

● حداقل ضخامت

● استحکام بالا

● عدم آسیب رساندن به لثه های بیمار

● چسبندگی بالا

 0 تومان