پیچ مینی اسکرو


مینی اسکرو باتن هد

● جنس : استنلس استیل
●  بسته بندی : تک عددی
●  بدون نیاز به دریل
● مقاومت بالا در برابر شکست

از 650,000 تومان

مینی اسکرو دابل

● جنس : استنلس استیل
●  بسته بندی : تک عددی
●  بدون نیاز به دریل
● مقاومت بالا در برابر شکست

از 650,000 تومان

مینی اسکرو وینگ هد

● جنس : استنلس استیل
●  بسته بندی : تک عددی
●  بدون نیاز به دریل
● مقاومت بالا در برابر شکست

از 690,000 تومان

مینی اسکرو IMF - B

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 1,300,000 تومان

مینی اسکرو IMF - A

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 1,300,000 تومان

مینی اسکرو SMS

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 950,000 تومان

مینی اسکرو Starlight

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 1,000,000 تومان

مینی اسکرو CAPlant

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● سهولت در جایگذاری و برداشتن سیم

از 1,450,000 تومان

مینی اسکرو MPlant

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● دابل ترد

از 1,000,000 تومان

مینی اسکرو ACR II (Hook Type)

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 1,000,000 تومان

مینی اسکرو ACR II (T Type)

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 900,000 تومان

مینی اسکرو ACR

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 780,000 تومان

مینی اسکرو زایگوماتیک mib

● جنس : تیتانیوم گرید 5

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● مقاومت بالا در برابر شکست

از 720,000 تومان

مینی اسکرو باکال شلف mib

● جنس : تیتانیوم گرید 5

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● مقاومت بالا در برابر شکست

از 720,000 تومان