ژل هموستاتیک (آلومینیوم کلراید 25%)

● بسته بندی : تک عددی به همراه یک میکروتیپ

● حجم : 3.5 سی سی

● بی رنگ و شفاف

● توقف خونریزی زیر 10 ثانیه

 148,750 تومان

محلول هموستاتیک (آلومینیوم کلراید 25%)

● بسته بندی : تک عددی

● حجم : جار 18 سی سی

● توقف خونریزی زیر 10 ثانیه

● برای استفاده با نخ زیرلثه

 157,250 تومان