اسید اچ چهار عددی (فسفریک اسید 37%)

● بسته بندی : چهار عددی به همراه چهار عدد میکروتیپ

● حجم : مجموعا 14 سی سی

● ویسکوزیته و رئولوژی مناسب

● دارای خواص بافری

● Self-limiting

 161,500 تومان

اسید اچ تک عددی (فسفریک اسید 37%)

● بسته بندی : تک عددی به همراه یک عدد میکروتیپ

● حجم : 3.5 سی سی

● ویسکوزیته و رئولوژی مناسب

● دارای خواص بافری

● Self-limiting

 46,750 تومان

اسید اچ جامبو (فسفریک اسید 37%)

● بسته بندی : تک عددی به همراه 4 عدد میکروتیپ و 4 عدد سرنگ

● حجم : 65 سی سی

● ویسکوزیته و رئولوژی مناسب

● دارای خواص بافری

● Self-limiting

 357,000 تومان