روکش استنلس استیل


روکش استنلس استیل دندان خلفی

● ساخت کره جنوبی

● بسته بندی: 5 عددی

● ارتفاع مناسب

● ژینژیوال کانتورینگ ساده

از 500,000 تومان

روکش استنلس استیل دندان 6

● جنس : استنلس استیل

● ارتفاع مناسب

● ژینژیوال کانتورینگ ساده

از 190,000 تومان

روکش استنلس استیل دندان قدامی

● جنس : استنلس استیل

● ارتفاع مناسب

● ژینژیوال کانتورینگ ساده

از 110,000 تومان