#

یازدهمین دوره معرفی و آموزش سیستم ایمپلنت Roott

1402/02/07

یازدهمین دوره معرفی و آموزش سیستم ایمپلنت Roott برگزار شد.

یازدهمین دوره معرفی و آموزش سیستم ایمپلنت Roott به همراه جراخی زنده در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1402 در مجموعه ایده برتر کیوان توسط دکتر علیرضا مینایی برگزار شد.