#

برگزاری پنجمین دوره آموزش تکنیک های ارتودنسی شفاف

1402/06/09

پنجمین دوره آموزش تکنیک های ارتودنسی شفاف در تاریخ 9 شهریور ماه 1402 برگزار می گردد.

پنجمین دوره آموزش تکنیک های ارتودنسی شفاف توسط دکتر پیام حسینی در تاریخ 9 شهریور ماه 1402 برگزار می گردد.