#

هفدهمین دوره معرفی و آموزش سیستم ایمپلنت Roott

1402/10/28

هفدهمین دوره معرفی و آموزش سیستم ایمپلنت Roott در تهران برگزار می گردد.

هفدهمین دوره معرفی و آموزش سیستم ایمپلنت Roott توسط دکتر علیرضا مینایی و دکتر مجید رحمانی در تاریخ 28 دی ماه 1402 در مجموعه ایده برتر کیوان برگزار می گردد.