Esthetic-low plastic Cylinder

Esthetic-low plastic Cylinder

MIB

درباره محصول:اشتراک گذاری :

انتخاب و اختصاصی سازی محصول


گشتاور پیشنهادی برای این ابزار 20 نیوتن بر سانتی متر است و برای باز و بستن آن از اسکرو درایور با هگز 1.2 استفاده شود. همچنین داخل این پکیج یک پیچ Ti موجود است.