سر آچار دستی مختص پیچ SMS

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ SMS

از 1,750,000 تومان

سر آچار دستی مختص پیچ CAPlant

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ CAPlant

از 1,750,000 تومان

سر آچار موتوری مختص پیچ CAPlant

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای موتور

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ CAPlant

از 1,950,000 تومان

سر آچار دستی مختص پیچ ACR II

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ ACR II

از 1,750,000 تومان

سر آچار موتوری مختص پیچ ACR II

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای موتور

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ ACR II

از 1,950,000 تومان

مینی اسکرو IMF - B

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو IMF - A

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو SMS

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو Starlight

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● کاربری آسان

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو CAPlant

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● سهولت در جایگذاری و برداشتن سیم

از 1,250,000 تومان

مینی اسکرو MPlant

● جنس : تیتانیوم

●  بسته بندی : تک عددی

●  بدون نیاز به دریل

● دابل ترد

از 1,250,000 تومان

درایور انگشتی مختص پیچ MPlant و ACR

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ ACR و MPlant

از 2,250,000 تومان

سر آچار موتوری مختص پیچ MPlant و ACR

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای موتور

● قابل اتوکلاو

از 1,950,000 تومان

سر آچار دستی مختص پیچ ACR و MPlant

● جنس : استنلس استیل

●  بسته بندی : تک عددی

●  مناسب برای آچار دستی

● قابل اتوکلاو

● مختص پیچ ACR و MPlant

از 1,750,000 تومان

رچت

● جنس : استنلس استیل

● قابل اتوکلاو

از 3,800,000 تومان